PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, www.calpaueto.com informa a tots els seus usuaris d'aquesta pàgina que les dades personals facilitades de forma voluntària en formularis i/o e-mails quedaran incorporats de forma confidencial a una base de dades de www.calpaueto.com.

Sàpiga també, que en el fet de registrar-se com a client, dóna el seu consentiment  a www.calpaueto.com per a què utilitzi les seves dades personals amb la finalitat d’informar-lo sobre serveis i/o productes que creguem puguin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades. En cap cas, www.calpaueto.com podrà cedir les seves dades personals a terceres persones, sense el seu consentiment previ i informant-lo de la finalitat a què es destinaran les esmentades dades.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i denegació mitjançant el correu electrònic:direccio@calpaueto.com

PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de la ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, www.calpaueto.com informa a todos los usuarios de esta pagina que los datos personales facilitados de forma voluntaria en formularios y/o e-mails quedaran incorporados de forma confidencial a una base da datos de www.calpaueto.com.

Sepa usted también, que al registrarse como cliente, da su consentimiento a www.calpaueto.com para que utilice sus datos personales con la finalidad de informarlo sobre servicios y/o productos que creamos de su interés, respetando, en cualquier caso, la legislación española sobre protección de datos. En ningún caso, www.calpaueto.com podrá ceder sus datos personales a terceras personas sin su consentimiento previo y informándole de la finalidad a que se destinaran dichos datos.

Puede ejercer su derecho a acceso, rectificación, cancelación y denegación mediante el correo electrónico:direccio@calpaueto.com